MVO

United Care kiest bewust voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarmee nemen wij de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Binnen onze mogelijkheden dragen wij bij aan een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. Maar we doen meer... Wij richten ons ook op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is voor ons een proces en geen eindbestemming. De doelen die wij nastreven, veranderen door de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. United Care zoekt steeds weer naar haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en onze bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Partnerships op het gebied van MVO: