Natuurlijk in beweging

De filosofie van United Care gaat uit van natuurlijke bewegingspatronen waarbij de mobiliteit van de zorgvrager en de fysieke belasting van de zorgverlener de aandachtspunten zijn. Wanneer van de natuurlijke bewegingspatronen gebruik wordt gemaakt, zal de transferhandeling uiteindelijk vloeiend en moeiteloos verlopen. De zorgverlener hoeft weinig tot geen fysieke inspanning te verrichten.

Transferhandeling

Het natuurlijk in beweging komen, ligt verborgen in de transferhandeling op zich in combinatie met het transferhulpmiddel. Het opstaan met de actieve opstalift James is hier een voorbeeld van. James volgt de natuurlijke opstacurve waardoor de eigen mobiliteit van de zorgvrager zo lang mogelijk wordt behouden.

Transfer protocol (ITP)

De natuurlijke bewegingspatronen van de zorgvrager, zoals liggen, zitten en liggen, zijn ook in het Individuele Transfer Protocol (ITP) terug te vinden. Daarnaast geeft het ITP drie mobiliteitsklassen weer: actief, geleid actief en passief. Elke zorgvrager wordt, afhankelijk van zijn / haar mogelijkheid om zelf in beweging te komen, in één van deze klassen ingedeeld.