Bewegingswetenschapper van toegevoegde waarde voor United Care

11 juli 2014

United Care biedt passende oplossingen die gericht zijn op het behoud van zelfstandig leven, wonen en werken voor mensen met verminderde mobiliteit. Daarvoor ontwikkelt zij innovatieve transferhulpmiddelen. Zelfstandigheid behouden en zo mogelijk vergroten zijn daarbij de uitgangspunten. Key Accountmanager Martijn Meeuwissen roemt de samenwerking met Yvonne Michies van Motive Adviesbureau. Deze fysiotherapeut en bewegingswetenschapper heeft passie voor het menselijk bewegen in de breedste zin van het woord,  zowel bij mensen mét als bij mensen zónder een beperking of handicap. Dat vraagt om een nadere kennismaking.

 

Samenwerking

De samenwerking tussen Yvonne en United Care gaat ver terug. Vanaf 1995 is zij als rayon manager voor Noord West Nederland binnen de thuiszorgmarkt werkzaam geweest binnen de geledingen van United Care. Naast haar gewone werkzaamheden hield zij zich ook bezig met interne scholing, onderzoek en productontwikkeling. “Zij adviseerde niet alleen klanten maar ook United Care zelf”, vertelt Meeuwissen. 

 

In 2004 is Yvonne, onder de naam Motive Adviesbureau, zich als zzp'er voor meerdere opdrachtgevers gaan inzetten. “Zij ondersteunt United Care nog regelmatig door vooral mee te denken bij 'niet standaard' oplossingen en het opleiden en adviseren van medewerkers en klanten. Haar passie en gedrevenheid dragen al jaren bij aan een prettige en vruchtbare samenwerking en zij is voor ons echt van toegevoegde waarde.”

 

Zelfstandigheid

Met de stap naar zelfstandigheid kan Yvonne haar opgedane ervaringen en opgebouwde expertise nog beter inzetten en voor meerdere partijen. “Voor diverse opdrachtgevers houd ik mij bezig met bewegingswetenschappelijke en gezondheidkundige vraagstukken, waarbij allerlei aspecten van het menselijk bewegen, ergonomie en fysieke belasting een rol kunnen spelen. Houdings- en bewegingscontrole zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kennis van natuurlijke bewegingspatronen is mijns inziens onontbeerlijk voor het ontwikkelen van transferhulpmiddelen. Mensen die als gevolg van hun aandoening, houdingsafwijkingen en/of afwijkende bewegingspatronen hebben, op een dusdanige manier begeleiden dat hun zelfredzaamheid en kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk kan zijn, is een enorme uitdaging.” Door Yvonne haar zelfstandigheid komt andermans zelfstandigheid zo nog beter uit de verf. 

 

Toegevoegde waarde

Als transferhulpmiddelenfabrikant heeft United Care in het ontwikkelen van transferhulpmiddelen jarenlang kennis en ervaring opgedaan om zo de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van arbeid te kunnen verbeteren. United Care heeft dan ook een uitgebreid pakket aan transferhulpmiddelen en zorgproducten. Toch kan het zijn dat bij zeer complexe transferproblematiek, de standaardvoorzieningen niet toereikend zijn om de bewoner optimaal te kunnen begeleiden. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tillen uit een buikligorthese (ligmal) of aan houdings- en bewegingsproblemen waarbij het comfort en de veiligheid extra aandacht behoeven, zoals bijvoorbeeld bij afwijkende lichaamsmaten of spasticiteit”, geeft Yvonne  als voorbeelden. “Het mooie aan United Care is dat ze altijd proberen een oplossing te vinden voor de bewoner en de klant, waarbij zelfredzaamheid en eigen activiteit één van de uitgangspunten blijft. Denken vanuit de klant moet daarbij centraal staan. Waar is behoefte aan en zo nodig een standaard oplossing aanpassen aan die specifieke behoefte. Dit vraagt om buiten de gebaande paden te kijken en eventueel de zorg zelfs anders in te richten. Een analyserende, kritische manier van kijken naar de bewegingsmogelijkheden van de bewoner en de manier waarop de totale zorg hieromheen wordt uitgevoerd is van toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de zorg;  ik vind het dan ook zeer boeiend om hierin een rol te mogen spelen!”

 

Yvonne wordt door United Care vooral ingezet bij de complexere zorgvragen en situaties. United Care deelt haar passie voor bewegen. Die gezamenlijke passie maakt hun samenwerking dan ook zo waardevol. “Er is geen vraag zo gek of we bedenken er  gezamenlijk wel een oplossing voor. Door houding en beweging als een basisbehoefte te benaderen brengen we de zorg op een hoger niveau! Iedereen wil het maximale uit het leven halen en daar kunnen wij voor onze doelgroep een steentje aan bijdragen. Er is binnen onze klantengroep niemand die echt niks meer kan en dat grijpen we aan om te proberen om dat wat nog wel kan te stimuleren en eventueel nog iets meer in beweging te laten komen.”

 

Gerelateerde artikelen:

United Fact | Rugpijn

United Fact | Rugpijn (II)

United Fact | Het tillen van een onverwacht lichte last