VOTS

Met een VOTS-overeenkomst bent u volledig ontzorgd qua transfer middelen. Preventief onderhoud, jaarlijkse inspecties, het oplossen van storingen en het vervangen van slijtdelen vallen onder dit contract. Desgewenst kunnen serviceliften ter beschikking worden gesteld om de continuïteit van het zorgproces van uw organisatie te waarborgen.

Inspectie tilbanden

Jaarlijks vindt de inspectie van de tilbanden plaats. Deze inspectie is gelijktijdig met de inspectie van de liften. Alle in gebruik zijnde tilbanden worden van een uniek nummer voorzien en in een registratiesysteem opgenomen. U ontvangt van United Care vier keer per jaar managementinformatie aangaande in gebruik zijnde liften en tilbanden.

Veiligheid en technische staat

Naast de jaarlijkse inspectie van de liften en tilbanden wordt ook jaarlijks de veiligheid, de technische staat en de werking van de apparatuur inclusief toebehoren en accessoires geïnspecteerd. Een lasttest is onderdeel van deze inspectie. Eventuele reparaties en afhandelingen van storingen, inclusief montage- en materiaalkosten, vallen onder de VOTS-overeenkomst.

Inspectierapport

Na het hulpmiddel uitvoerig te hebben geïnspecteerd, ontvangt u een inspectierapport. In het rapport staan de bevindingen van de betreffende inspectie.