Salesmanager Peter Brugman verruilt United Care voor vrijwilligerswerk Hoop voor Albanië

9 januari 2020

Ruim twintig jaar was hij een steunpilaar op onze salesafdeling. Maar nu gaat onze salesmanager Peter Brugman United Care verlaten. Samen met zijn vrouw Marian vertrekt hij rond 1 juni naar Albanië om daar voor de christelijke hulporganisatie stichting Hoop voor Albanië te gaan werken. Peter vertelt. 

Brug

“Als Brugman steken wij de brug over ‘verenigd zorgen’ (letterlijk United Care) naar Hoop voor Albanië, hoe mooi is dat? In Albanië willen Marian en ik samen bruggenbouwers zijn. De verbinding maken, relaties onderhouden en uitbreiden tussen hulporganisaties en lokale autoriteiten enerzijds en de moeder Teresas en vader Gandhi’s anderzijds. Belangrijk zijn voor mensen die zich inzetten voor hun medemens.”

Zekerheden weg

“We gaan back-to-basic, gooien bijna al onze zekerheden weg. We verkopen ons huis in Nederland en gaan de komende minimaal vijf jaar leven van giften. Dit doen we om hulp te bieden aan mensen die dat heel hard nodig hebben in een van de armste landen van Europa. Onze kinderen en kleinkind blijven in Nederland, die gaan we ontzettend missen. Maar verder staat ons weinig in de weg. We hebben een passie die we willen najagen en laten ons daarbij niet leiden door angst voor het onbekende.”

Gastvrij

“Onbekend is Albanië voor ons overigens zeker niet. Sinds een jaar of acht hebben wij sterke affiniteit met dit land. Dat begon met een collecte van Hoop voor Albanië in onze kerk. We gaven wat en onze interesse was gewekt. Wat voor land is het? En wat doet de stichting met het geld. Dus gingen Marian en ik er eens een kijkje nemen. We waren gelijk besmet. Ondanks hun zwaar en zeer armoedig bestaan zijn de mensen er hartelijk, warm en bijzonder gastvrij. Als gast krijg je meer dan die mensen eigenlijk kunnen missen.”

Levensbelang

“Op het Albanese platteland ga je minstens  vijftig jaar terug in de tijd. Daar verplaatsen mensen zich nog met paard en wagen. Niet raar, als je bedenkt dat het gemiddeld inkomen er 200 euro per maand is, maar een liter benzine er evenveel kost als bij ons. En de dagelijkse boodschappen er ook niet heel goedkoop zijn. De regering heeft geen middelen om de mensen uit de armoede te halen en daarom is de inzet van hulporganisaties als Wilde Ganzen, het Rode Kruis en onze stichting er letterlijk van levensbelang.”

Saamhorigheidsgevoel

“Wat ons ontzettend aanspreekt is het saamhorigheidsgevoel van de mensen. In West-Europa heerst een ik-cultuur, daar een wij-cultuur. Onlangs vonden er negen aardbevingen plaats met vele doden en gewonden. Dan raakt het mij ontzettend als ik zie hoe mensen daar de draad weer oppakken, niet ieder voor zich maar met elkaar voor elkaar.”

Passie

“United Care is in de loop van jaren uitgegroeid tot een totaalleverancier van transferhulpmiddelen en is een servicegerichte organisatie die relaties ondersteunt in totaal onderhoud en beheer van alle zorghulpmiddelen. Hier wordt altijd gekeken naar mogelijkheden om zo goed mogelijk aan de wensen en behoeften van zorgvragers, zorgverleners en zorgorganisaties te voldoen. Daarin onderscheidt United Care zich daadwerkelijk, dat maakt het tot een onderneming waarvoor ik al die jaren met hartgrondige passie werkte.”

Hoop voor Albanië

“Voordat ik bij United Care in een commerciële functie aan de slag ging, werkte ik vijftien jaar in de zorg. Die mix van ervaring in de profit en non-profit komt mij goed van pas als coördinator van allerlei projecten op het gebied van bouw en werkgelegenheid en als beheerder van het gasthuis van Hoop voor Albanië. Het wordt een mooie nieuwe stap na een prachtige tijd bij United Care waarop ik met enorm veel voldoening terugkijk.”

 

Stichting Hoop voor Albanië

Wat doet stichting Hoop voor Albanië?

Stichting Hoop voor Albanië heeft als doel het materiële en geestelijke welzijn van Albanezen te bevorderen en hun levensomstandigheden te verbeteren. Zonder onderscheid naar ras of geloof ondersteunt deze christelijke stichting al ruim dertig jaar lokale overheden en organisaties als ziekenhuizen, opvangcentra, scholen en kerken bij het creëren van kansen voor de allerarmsten, gehandicapten, weduwen, wezen en ouderen in Albanië. Zo kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen, wat respect en acceptatie in de hand werkt. 

Transporten met hulpgoederen

Elke twee weken verzorgt Hoop voor Albanië een transport met hulpgoederen naar dit land. Dit betreft onder meer kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. In samenwerking met lokale hulpverleners en kerken worden de goederen verdeeld waar de nood het hoogst is.   

Woon- en leefomstandigheden

Stichting Hoop voor Albanië biedt brede steun van lokale initiatieven die erop gericht zijn om de leef- en woonomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren. Zo bouwde de stichting in de loop der jaren vele huizen voor families die voorheen woonden in niet veel meer dan een schuurtje of zelfs geen woning hadden. Ook bouwde de stichting diverse scholen, onder meer voor Roma-kinderen, ziekenhuizen, kerken en een seniorencentrum.

Gasthuis

Vrijwilligers van over de hele wereld komen naar Albanië om de noodlijdende bevolking te helpen bij de genoemde verbetering van woon- en leefomstandigheden. Gedurende hun aanwezigheid in Albanië kunnen zij verblijven in het Gasthuis van stichting Hoop voor Albanië. Peter en Marian Brugman gaan dit Gasthuis de komende vijf jaar runnen. Hier ontvangen ze de buitenlandse hulpverleners en verschaffen ze - tegen betaling - onderdak en eten. Ook maakt het echtpaar de gasten zo nodig wegwijs in het land en bieden ze waar nodig coaching en ondersteuning. Peter: “Zo slaan wij de handen ineen om met elkaar daadwerkelijk iets te betekenen voor mensen die onze hulp heel goed kunnen gebruiken.”