Subsidie toegekend aan United Care

19 september 2019

United Care heeft onlangs een aantal subsidies toegekend gekregen in het kader van het European Social Fund (ESF) en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).  Thema voor de aanvragen van de subsidie zijn Format Manager, UCP 2.0, Supply Chain Manager en ontwikkeling van een nieuw innovatief product.

 

UCP 2.0

United Care is de enige producent in Nederland van tilliften en biedt o.a. deze producten, naast andere hulpmiddelen, aan bij verpleeg-, verzorging- en ziekenhuizen. United Care wil als organisatie adaptief blijven t.o.v. de veranderingen in de markt. Extern worden we geholpen de organisatie en de mensen in de organisatie toekomstbestendig te laten worden.

 

Detachering Format Manager

United Care is de enige producent in Nederland van tilliften en biedt o.a. deze producten, naast andere hulpmiddelen, aan bij verpleeg-, verzorging- en ziekenhuizen. Deze producten worden verkocht op de traditionele manier als losstaande producten met eventueel service zoals onderhoud of jaarlijkse inspectie. De markt verandert echter. Nieuwe technische ontwikkelingen, wens voor hergebruik, lagere budgetten in de zorg en steeds snellere veranderde zorgbehoeften vragen om een nieuwe benadering van de markt. Om nieuwe diensten te ontwikkelen, de marktbenadering te veranderen en de organisatie te veranderen willen zij graag de kennis binnen halen middels detachering van een Format Manager.
 

Supply Chain Manager

United Care ontwikkeld en produceert til en transfer hulpmiddelen. tevens voert zij diverse handels producten voor deze markt. Door groei en uitbreiding nemen fouten toe waardoor levertijden, kwaliteit en klant tevredenheid onder druk komt te staan. Zij wenst kennis binnen te halen om hiermee het interne proces te verbeteren als ook deze kennis te borgen.

 

Ontwikkeling nieuw innovatief product

Op de markt zijn twee types passieve tilliften verkrijgbaar: het ene type heeft een hefarm die roteert rond een draaipunt en het andere type heeft een hefarm die verticaal een translerende beweging maakt langs een rechtgeleiding. Aanleiding van het project is dat er behoefte is aan een tillift die de voordelen van beide liften combineert: de eenvoud van een roterende lift met de mogelijkheid van een vast juk. United Care wil een dergelijk product gaan ontwikkelen. 

 

“De toekenning is een erkenning van de ingeslagen weg en maakt United Care nog meer in staat om 'toekomstproof' te zijn”, vertelt Algemeen Directeur Jan Stevenson opgetogen met de toekenning.