Veiligheid gaat door!

6 mei 2020

De Corona crisis; de maatschappij zit in een intelligente lockdown voor de veiligheid van onze samenleving. De zorg heeft het zwaar en zorginstellingen hebben de deuren gesloten, zelfs voor familie en vrienden van zorgvragers. Hierdoor is de kans op besmetting kleiner en zo waken we over de gezondheid van onze ouderen en andere mensen met een zorgbehoefte. Het is dan ook meer dan begrijpelijk dat onze monteurs en productspecialisten tijdelijk niet welkom zijn bij u en uw organisatie. Toch maken wij ons zorgen om de gezondheid van uw zorgvragers en -verleners. Want de lockdown die ons beschermt heeft helaas ook een keerzijde. Een keerzijde die andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Op dit moment zien wij dat onderhoud van medische hulpmiddelen en jaarlijkse keuringen op grote schaal wordt uitgesteld. Door het uitstellen van onderhoud en de jaarlijkse keuringen kan veilig gebruik van een medisch hulpmiddel niet meer gegarandeerd worden en is de kans op ongevallen aanwezig. Wij maken ons hierover zorgen, zeker als we bedenken dat de kans op ongelukken vanwege achterstallig onderhoud kan worden voorkomen.

Daarom adviseren wij onze klanten om het onderhouden van een medisch hulpmiddel en de jaarlijkse keuring niet langer uit te stellen. Wij gaan dan ook graag met u en uw organisatie in gesprek om de mogelijkheden tot hervatting van de onderhouds- en keuringswerkzaamheden te bespreken. Op korte termijn zullen wij u benaderen om hierover in gesprek te komen.

Voor vragen en/of opmerkingen neem gerust contact met Martijn van Asperen, Projectmanager Installatie & Service op via 050-3050900 of m.vanasperen@unitedcare.nl.

Zie ook: https://www.unitedcare.nl/nieuws/informatie-omtrent-coronavirus-covid-19

Bron video: Firevaned