PIO

Onder PIO (Periodiek Inspectie Overeenkomst) valt de jaarlijkse inspectie van het hulpmiddel. Elk jaar wordt de veiligheid, de technische staat en de werking van de apparatuur inclusief toebehoren en accessoires van het hulpmiddel gecontroleerd. Ook een lasttest maakt onderdeel uit van de inspectie. De keuringen worden uitgevoerd conform de norm NEN-7506.

Inspectierapport

Na het hulpmiddel uitvoerig te hebben geïnspecteerd, ontvangt u een inspectierapport. In het rapport staan de bevindingen van de betreffende inspectie. Ook kunt u hierin het advies over de eventueel uit te voeren reparaties teruglezen.

Reparatie en vervanging

Reparaties aan het hulpmiddel of vervanging van onderdelen vallen niet onder het contract. Tijdens de jaarlijkse inspectie worden geen reparaties uitgevoerd en / of onderdelen vervangen. U dient voor reparaties en / of vervanging afzonderlijk opdracht te geven.