Advies

In de zorg wordt veel aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden. Hulpmiddelen, scholing en onderhoud dienen aan bepaalde wetten, normen en / of richtlijnen te voldoen. Dit is een mooie basis voor een goede werkomgeving. Echter, United Care gaat een stapje verder.

Zorg voor zorgverlener

Als het gaat om beleid dan gaat het ook om een structuur, de richtlijnen en de afspraken die zijn / worden gemaakt. Tevens gaat het om de zorg voor de zorgverlener. Wat zijn de mogelijkheden van de zorgverlener? Hoe staat het met de kracht, zowel fysiek als geestelijk, van de zorgverlener? Wat maakt het werken in de zorg leuk?

Fysieke belasting

Het werk van een zorgverlener kan fysiek erg zwaar zijn. Om een zorgvrager optimaal te kunnen verzorgen, dient een zorgverlener (veel) fysieke inspanningen te verrichten, zoals tillen, bukken en voorover buigen. De handelingen die hij / zij verricht, mogen de grenzen van fysieke belasting niet overschrijden. In veel omstandigheden overschrijdt de zorgverlener de grenzen van fysieke belasting.

QuickScan Pro

United Care geeft advies op het gebied van fysieke belasting. Fysieke belasting is een van de mogelijke onderdelen van projectbegeleiding. Met behulp van onze QuickScan Pro wordt het gehele beleid fysieke belasting onderzocht. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt duidelijk of er sprake is van fysieke belasting en in welke mate deze belasting is. Wanneer de grenzen van fysieke belasting worden overschreden, zullen er naar passende oplossingen dienen te worden gekeken. Een zorgverlener kan een zorgvrager alleen optimaal verzorgen, indien de werkomstandigheden aan de wettelijk gestelde eisen voldoen.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op!