Wanneer wordt een transferhulpmiddel gebruikt?

Inzet van een transferhulpmiddel is vereist wanneer zelfstandig uitvoeren van de transfer niet (meer) mogelijk is en het uitvoeren van de transfer fysiek te belastend is voor de zorgverlener. Ook wanneer de transfer onveilig of oncomfortabel is voor de zorgvrager kan inzet van een hulpmiddel voordelen bieden. Tevens kan bij inzet van bepaalde hulpmiddelen de zorgvrager meer zelfstandigheid verkrijgen. Bij de keuze van het hulpmiddel dient uiteraard zowel rekening gehouden te worden met de mogelijkheden van de zorgvrager als met de mate van fysieke belasting voor de zorgverlener.