Wat is het verschil tussen een 2-puntsjuk en een 4-puntsjuk?

De allereerste tilliften waren uitgevoerd met een 2-puntsjuk, waarbij de tilband door middel van lussen werd bevestigd aan de haakjes van een kleerhanger-vormig tiljuk. De vier bevestigingspunten (van de schouderlussen en de beensliplussen) liggen in één lijn met elkaar (in het sagittale vlak). De zit- en lighouding tijdens de transfer wordt bepaald door de keuze van de lengte van de lussen en de keuze van het bevestigingspunt (uiteinde van het tiljuk of meer richting het midden). Langere lussen bij de schouderbevestiging en kortere bij de beenslips resulteert in een meer lighouding. Het al dan niet kruisen van de beenslips heeft invloed op de houding (meer of minder gespreide heupstand). De keuze van de gewenste houding tijdens de transfer moet van tevoren gemaakt worden, beïnvloeding van de houding is niet meer mogelijk indien eenmaal getild wordt.

 

Bij gebruikmaken van het 4-puntstiljuk hoeven deze keuzes niet van te voren gemaakt te worden, maar kan de lig- of zithouding beïnvloed worden tijdens het tillen van de zorgvrager. Kanteling van het juk zorgt voor meer of minder lighouding. De keuze waar de clip te bevestigen is inzichtelijker en zorgt daardoor voor minder foutieve bevestiging. De beide bevestigingspunten van de schouderclips liggen in één lijn met elkaar (in het sagittale vlak) en die van de beide beenclips ook, waarbij de schouderclips zich op afstand bevinden van de beenclips in het frontale vlak. Hierdoor worden de heupen van de zorgvrager tijdens het tillen met een 4-puntsjuk i.h.a. minder sterk gebogen, bieden de beenslips van de band een gelijkmatigere ondersteuning van de bovenbenen  en schuiven de beenslips minder richting de liezen. De zithouding in een band met een 4-puntsclip bevestiging is over het algemeen comfortabeler dan die in een band met 2-puntslussenbevestiging.

 

Desondanks kan de voorkeur toch uitgaan naar een 2-puntsjuk. Voor meer informatie hierover neem contact op met United Care.