Welk hulpmiddel ondersteunt de zorgvrager bij het staan?

Welk hulpmiddel het meest geschikt is zal vooral afhangen van de mate van eigen activiteit van de zorgvrager. Een eenvoudige beugel of steunpunt kan voor een cliënt in de actieve mobiliteitsklasse voldoende zijn. Cliënten in de geleid actieve mobiliteitsklasse kunnen ook vaak gebaat zijn bij een opstahulpmiddel zoals een actieve lift. Een cliënt in de passieve mobiliteitsklasse zal niet meer veilig en verantwoord kunnen staan en is daarom geholpen bij een passieve lift.